EFEKTYWNE PRZEDSIĘBIORSTWO

EFEKTYWNE PRZEDSIĘBIORSTWO

29.00 

Kategorie: ,

Opis

Niezwykle ważna dla sprawnego działania systemu jest informacja. Potrzebna jest ona w każdej fazie zarządzania, gdyż każda profesjonalnie podjęta decyzja  musi się na niej opierać. Jest ona porównywalna z takimi czynnikami produkcji,  jak zasoby materialne czy kapitałowe. Bez informacji niemożliwa jest nie tylko optymalizacja, ale również jakakolwiek działalność gospodarcza. Dobra informacja powinna spełniać warunki, jakim podlegają zasoby sfery materialnej – powinna być: właściwa (właściwa treść i prawdziwość informacji), dostępna we właściwym miejscu w przestrzeni i dla właściwych osób, aktualna, nadchodzić we właściwym czasie i we właściwym stanie (w formie komunikatywnej) oraz we właściwej ilości (zależnej od pojemności systemu). Warunkiem odpowiedniego wykorzystania informacji jest jej właściwa interpretacja. Zależy ona głównie od czynnika ludzkiego, jak i od innych informacji (lub ich braku) oraz urządzeń pomagających ją przetwarzać.

Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zwrócono uwagę na to jaka organizacja stoi u podstaw efektywnego działania, oraz na aspekty interpretacji efektywności, zaś w drugiej w jaki sposób analizować informacje finansowe, które pozwolą zinterpretować wyniki w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe:
e-learning, szkolenie Efektywne przedsiębiorstwo, Efektywne przedsiębiorstwo szkolenie, szkolenie z Efektywne przedsiębiorstwo, szkolenie z Efektywne przedsiębiorstwo przez internet szkolenie online Efektywne przedsiębiorstwo, szkolenie przez internet Efektywne przedsiębiorstwo, efektywność, zarządzanie, szkolenie Efektywne przedsiębiorstwo online, szkolenie Efektywne przedsiębiorstwo przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, e-szkolenie Efektywne przedsiębiorstwo, e-szkolenie przez internet Efektywne przedsiębiorstwo, szkolenie e-learningowe Efektywne przedsiębiorstwo online, szkolenie e-learningowe logistyka Efektywne przedsiębiorstwo przez internet
[szacunkowa objętość: około 54 500 znaków ze spacjami]