Certyfikat

Po ukończeniu każdego kursu, uczestnik może uzyskać certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu  każdy uczestnik otrzymuje  imienny certyfikat potwierdzający uzyskany wynik.

Certyfikat możliwy jest do pobrania ze strony.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie szkolenia polegające na pozytywnej ocenie testu kończącego. Minimalny wynik uprawniający do pobrania dokumentu to 60% poprawnych odpowiedzi.

Do testu można podchodzić wielokrotnie.

Każdy z uczestników może otrzymać także certyfikat w wersji papierowej. Całkowity koszt przygotowania i wysłania takiego dokumentu to 50 zł.

Certyfikat Alfa Szkolenia to dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje, co można wykorzystać dołączając go do CV, lub używając jako karty przetargowej w rozmowach o podwyżce.

Nasze certyfikaty są też pomocne przy uzyskiwaniu dotacji dla działalności gospodarczych.