Konkurencyjność przedsiębiorstwa a zaangażowanie i współdziałanie wszystkich pracowników