Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach