Zarządzanie kapitałem obrotowym – teoria nauki o finansach a praktyka gospodarcza