ISO w administracji publicznej

ISO w administracji publicznej

29.00 

Kategoria:

Opis

Problematyka jakości we współczesnych koncepcjach zarzadzania pełni bardzo ważną funkcję. Na wstępie należy zadać sobie jednak pytanie, jak powinno definiować się zagadnienie jakości i jakie parametry można do tego pojęcia przypisać. Podejście do jakości ewoluowało bardzo znacząco na przestrzeni wielu lat historii. Pierwsze próby definiowania jakości pojawiły się już w czasach starożytnych, kiedy to greccy filozofowie utożsamiali ją z doskonałością.

Jakość w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi bardzo istotne zagadnienie i aby moc jednoznacznie ją zdefiniować należy wyszczególnić rodzaje usług publicznych. Należy również odpowiedzieć sobie na pytanie kto jest odbiorca świadczonych usług i jakie są determinanty prawidłowej obsługi petenta i załatwienia sprawy w administracji publicznej, aby jakość tych usług kształtowała się na jak najwyższym poziomie.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie ISO, ISO szkolenie, szkolenie z ISO, szkolenie z ISO przez internet szkolenie online ISO, szkolenie przez internet ISO, efektywność, zarządzanie, szkolenie ISO online, szkolenie ISO przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online ISO w administracji publicznej, szkolenie przez internet ISO w administracji publicznej, szkolenie ISO w administracji publicznej online, szkolenie ISO w administracji publicznej przez internet
[szacunkowa objętość: około 66 300 znaków ze spacjami]