Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktem

45.00 

Opis

Dyskusje, nieporozumienia, sytuacje stresowe są nieodzownym elementem ludzkiego życia zwłaszcza w sferze zawodowej. Najczęściej konflikty te rozwiązywane są w sposób nieprawidłowy co powoduje ich zacienienie i pogłębienie. Istnieje szereg rozmaitych czynników, które w różnym stopniu decydują o jakości kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie. Należy zaliczyć tutaj między innymi: cechy grupy, zasady jej funkcjonowania, indywidualne różnice między jej członkami oraz sposób postrzegania poszczególnych sytuacji. Na cykl szkoleniowy składają się zagadnienia związane z pojęciem konfliktu: różnicy w podejściu do konfliktu kiedyś i obecnie, traktowania go jako swoistego mechanizmu regulującego, zagadnienia kolejne to problematyka związana z przyczynami powstawania konfliktów: ich źródłami i rodzajami. Kolejna część przedstawia sposoby rozwiązania konfliktów: style, tradycyjne i nowoczesne metody podejścia. W części ostatniej znajdziemy informacje o technikach rozwiazywania konfliktów takich jak negocjacje, mediacje i arbitraż.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie Zarządzanie konfliktem, Zarządzanie konfliktem szkolenie, szkolenie z Zarządzania konfliktem, szkolenie z Zarządzania konfliktem przez internet szkolenie online Zarządzanie konfliktem, szkolenie przez internet Zarządzanie konfliktem, efektywność, zarządzanie, szkolenie Zarządzanie konfliktem online, szkolenie Zarządzanie konfliktem przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, e-szkolenie Zarządzanie konfliktem, e-szkolenie przez internet Zarządzanie konfliktem, szkolenie e-learningowe Zarządzanie konfliktem online, szkolenie e-learningowe Zarządzanie konfliktem przez internet
[szacunkowa objętość: około 104 500 znaków ze spacjami]